Natuurwinkel Hibiscus - Lieve Dejonckheere. Natuurwinkel Hibiscus: Dàt is de nagel op de kop! Negen jaar ervaring in de beauty sector en nail art... dat schenkt vertrouwen!

PRIVACYBELEID

<< Terug naar homepagina

Natuurwinkel Hibiscus is bereikbaar op bovenvermeld postadres en/of via e-mail op info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.

Natuurwinkel Hibiscus en de website www.natuurwinkel-hibiscus.be worden hierna kortweg genoemd Hibiscus.


Functionaris Gegevensbescherming:

Lieve Dejonckheere is de Functionaris Gegevensbescherming voor Hibiscus. Zij is te bereiken via info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.


Hibiscus en uw Persoonlijke Levenssfeer

Uw privacy is beschermd bij Hibiscus.

U kunt de website van Hibiscus bezoeken zonder u te registreren.

Hibiscus zendt u geen ongevraagde e-mails noch ongevraagde post.

Door het bezoeken van Hibiscus en uw gegevens er op te registreren erkend u en gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie gebruikt wordt voor de doeleinden welke worden vermeld in dit PrivacyBeleid.

Indien u vragen hebt omtrent ons PrivacyBeleid zoals hier vermeld, of indien u opmerkingen of commentaar hebt, contacteer ons dan onmiddellijk op bovenvermeld postadres of per e-mail: info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.


Onze verplichting aangaande de privacy van de webbezoeker:

De privacy van de webbezoeker is belangrijk voor Hibiscus

Ter bescherming van uw privacy vindt u hierna onze mededelingen en online-informatie en de keuzes die je hebt omtrent de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Om dit PrivacyBeleid gemakkelijk terug te vinden is de link voorzien naar ons "PrivacyBeleid" onderaan elke webpagina.

Uw persoonlijke gegevens zijn van u alleen en wij doen onze uiterste best om ze te beschermen.


Verzamelen van gegevens:

Deze mededeling is van toepassing op alle verzamelde gegevens en informatie op de website van Hibiscus. Op sommige pagina's kan de bezoeker informatie aanvragen of zich registreren.

Het type van persoonlijke informatie verzameld door Hibiscus is hieronder beschreven.

Wij verzamelen de e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, telefoon of via de contactwebpagina. Wij mogen mits uw toestemming uw e-mail adres gebruiken om u nieuws te zenden over Hibiscus en voor private correspondentie met u in verband met de diensten aangeboden door Hibiscus. Wij vergaren niet-identificerende en geaggregeerde informatie over welke pagina's de consumenten bezoeken, informatie vrijwillig aangegeven door de webbezoeker zoals informatie uit websiteregistratie of contactname.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hibiscus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die door Hibiscus worden verwerkt:

— Voor- en achternaam
— Adresgegevens
— Telefoonnummer
— E-mailadres
— Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt door Hibiscus - Privacy van kinderen:

Hibiscus zet in op de privacy van kinderen. Bescherming van de privacy van kinderen is bijzonder belangrijk.

Om die reden verzamelt of onderhoudt Hibiscus nooit informatie van personen waarvan we weten dat ze geen 18 jaar zijn. Hibiscus is op geen enkele manier gestructureerd om iemand aan te trekken onder de 18 jaar.

Hibiscus heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Hibiscus zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Hibiscus via e_mail: info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be. Deze informatie wordt dan verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, de manier waarop we uw gegevens gebruiken:

Hibiscus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

— Afhandelen van een betaling
— Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
— U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
— U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
— Persoonsgegevens waar wij eventueel toe wettelijk verplicht zijn of worden
— Hibiscus gebruikt de gegevens die u ons over uzelf geeft bij eventuele registratie, contactopname, bij een     bestelling of bij het sturen van e-mail.
— De informatie verzameld door Hibiscus kan ook intern gebruikt worden voor verbeteringen aan de     Hibiscus website of om klanten in kennis te stellen van updates of upgrades voor de website van Hibiscus     of om websitebezoekers te contacteren voor marketing doeleinden.

Hibiscus geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen.

Hibiscus kan gebruik maken van informatie die u aan ons geeft over iemand anders. Hibiscus geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om onze overeenkomst(en) te verwerken.


Linken naar andere websites:

Hibiscus toont links naar sommige andere websites.

Weze ingelicht dat ons PrivacyBeleid niet geldt voor websites waarvoor linken voorkomen op de website van Hibiscus.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Hibiscus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hibiscus) tussen zit. Hibiscus gebruikt geen computerprogramma's of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Hibiscus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens zoals hierboven eerder vermeld: persoonsgegevens, adres, telefoonummer en e-mailadres.
— Bewaartermijn: tot maximum 2 jaar of tot de persoon vraagt om zijn persoonsgegevens te verwijderen
— Reden: als klant of potentiële klant van Hibiscus


Delen van persoonsgegevens met derden:

Hibiscus ontleent of verkoopt nooit uw gegevens aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens zouden kunnen verwerken in onze opdracht, sluiten wij geen gegevensverwerkingovereenkomsten!

Hibiscus.be geeft uw gegevens niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hibiscus kan gebruik maken van gegevens en informatie die u aan ons geeft over iemand anders. Hibiscus.be geeft deze gegevens informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om onze overeenkomst(en) te verwerken.

Hibiscus maakt gebruik van retour-e-mailadressen als antwoord op ontvangen e-mails. Dergelijke e-mailadressen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en worden niet medegedeeld aan externe partijen. Als u geen e-mail wenst te ontvangen van Hibiscus in de toekomst, laat het ons dan weten door het sturen van een e-mail naar info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be. Hibiscus biedt u steeds de kans om de "OPT-OUT optie in te stellen bij alle e-mailcampagnes.

De webbezoeker kan zich melden bij Hibiscus indien hij wenst informatie te ontvangen omtrent producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen door Hibiscus niet worden gebruikt voor dit doel, tenzij hij dit aangeeft op het Contactformulier.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die door Hibiscus gebruikt worden:

Hibiscus gebruikt alleen technische en functionele cookies evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zie voor meer informatie hieromtrent naar het CookiesBeleid van Hibiscus op onze website.


Peroonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hibiscus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot].be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers op het paspoort, paspoortnummer (en rijksregisternummer) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hibiscus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hibiscus neemt de bescherming van uw persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info[at]@natuurwinkel-hibiscus[.]be.

Onze zorg voor gegevensbeveiliging, om niet-geauthorizeerde toegang te beletten, gegevens nauwkeurig te onderhouden en om correct gebruik van gegevens te waarborgen heeft Hibiscus de overeenkomstige fysische, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de online verzamelde gegevens te beveiligen en te beschermen.

De domeinnaam-, e-mail- en websitehosting van Hibiscus zijn ondergebracht bij een externe professionele internetprovider. Het PrivacyBeleid van betreffende provider kunt u aanvragen per e-mail bij Hibiscus: info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.

Hibiscus behandelt uw persoonlijke informatie in geval van onderhoud van de website en het e-mailsysteem onder strikte vertrouwelijke voorwaarden.

Gegevensoverdracht via het internet is niet absoluut veilig. Wij beveiligen uw informatie naar best vermogen, doch voor de beveiliging van de informatie die u ons bezorgd over het internet kunnen wij niet instaan, de overdracht gebeurt op uw eigen risico.

Wees steeds zorgzaam en verantwoordelijk als u online bent. Houdt uw wachtwoorden en persoonlijke informatie geheim.


Hoe kunt u inzage krijgen van uw gegevens of ze corrigeren?

Webbezoekers hebben toegang tot alle persoonlijke identificeerbare informatie die Hibiscus online verzamelt en onderhoudt door dit aan te vragen op bovenvermeld post- of e-mailadres.

Op verzoek biedt Hibiscus de bezoekers toegang tot alle informatie (met inbegrip van vertrouwelijke informatie), unieke identificatie-informatie (bv. wachtwoord), transactie-informatie die wordt bijgehouden over hen, communicatie dat de website bezoeker heeft gericht aan Hibiscus (bijvoorbeeld e-mails, aanvragen van klanten), contact informatie (bijv. naam, adres, telefoonnummer) die wordt gehandhaafd over hen. Website bezoekers hebben toegang tot deze informatie hetzij op het postadres of per e-mail op info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.

Op verzoek biedt Hibiscus bezoekers de mogelijkheid om onjuistheden te verbeteren in contact informatie, financiƫle informatie, unieke identificatienummers en / of transactie informatie. Webbezoekers kunnen hun informatie laten corrigeren door een e-mail te sturen aan info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.


Hoe contact op nemen met Hibiscus

Indien een webbezoeker van mening is dat deze website niet het PrivacyBeleid volgt zoals hier vermeld of als de webbezoeker nog andere vragen of opmerkingen heeft over dit PrivacyBeleid, kan hij contact opnemen met Hibiscus op bovenstaand adres of een e-mail sturen aan info[at]natuurwinkel-hibiscus[dot]be.


Disclaimer - Ontkenning

Hibiscus doet geen beweringen ten aanzien van de genezende werking van de aangeboden producten in haar winkel. De producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Voor alle biologische en natuurlijke producten in Natuurwinkel Hibiscus gelden de omschrijvingen, voorschriften, aanbevelingen en verklaringen van hun respectievelijke producenten. De gegevens zijn louter informatief en vervangen in geen geval medisch advies.

Hibiscus is niet verantwoordelijkheid voor mogelijke schade ontstaan door het gebruik van, of door de informatie aangeboden op de website van Hibiscus.

Bij wijziging van dit PrivacyBeleid in verband met hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, maken we dit kenbaar op de homepagina van de website van Hibiscus.


Laatste aanpassing van deze tekst: 12 juni 2018.


Algemene Voorwaarden - Privacybeleid - CookiesBeleid

Natuurwinkel Hibiscus - Bruggestraat 148, B-8770 Ingelmunster - België

Tel.: +32 (0)51 30 52 40 - Email: info@natuurwinkel-hibiscus.be - BTW n°: BE 0676.342.990

Copyright Natuurwinkel Hibiscus ©2012-2023 - Alle Rechten Voorbehouden - Website by Obass