Natuurwinkel Hibiscus - Lieve Dejonckheere. Natuurwinkel Hibiscus: Dàt is de nagel op de kop! Negen jaar ervaring in de beauty sector en nail art... dat schenkt vertrouwen!

Algemene Voorwaarden

<< Terug naar homepagina

De website www.natuurwinkel-hibiscus.be wordt beheerd door:

Natuurwinkel Hibiscus
Lieve Dejonckheere
Bruggestraat 148
B-8770 Ingelmunster
België


Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.natuurwinkel-hibiscus.be gepubliceerd wordt echt en correct is, neemt Natuurwinkel Hibiscus geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

Disclaimer: Natuurwinkel Hibiscus (www.natuurwinkel-hibiscus.be) doet geen beweringen ten aanzien van de genezende werking van de aangeboden producten in haar winkel. De producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Voor alle biologische en natuurlijke producten in Natuurwinkel Hibiscus gelden de omschrijvingen, voorschriften, aanbevelingen en verklaringen van hun respectievelijke producenten. De gegevens zijn louter informatief en vervangen in geen geval medisch advies.

 

Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.natuurwinkel-hibiscus.be voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

 

Gebruik van de website:

De webgebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het Natuurwinkel Hibiscus management, het Natuurwinkel Hibiscus management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eenderwelke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De webgebruiker gaat er ook mee akkoord dat Natuurwinkel Hibiscus geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.natuurwinkel-hibiscus.be vrij zijn van virussen, wormen, trojanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

Natuurwinkel Hibiscus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.natuurwinkel-hibiscus.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes.

Tips en advies gegeven aan de webgebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Wijzigingen in de inhoud en/of prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal.

De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.natuurwinkel-hibiscus.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van Natuurwinkel Hibiscus.

DE WEBGEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN WWW.NATUURWINKEL.BE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. Natuurwinkel Hibiscus EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA natuurwinkel-hibiscus.BE.

Natuurwinkel Hibiscus vertegenwoordigt op geen enkele manier eenderwelke website waartoe de gebruiker zich via www.natuurwinkel-hibiscus.be toegang verschaft of een link heeft naar www.natuurwinkel-hibiscus.be waarvan Natuurwinkel Hibiscus de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de website.

Bij de aankoop van Natuurwinkel Hibiscus diensten ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard en de factuur volledig is betaald. Natuurwinkel Hibiscus kan vrijelijk en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van infomatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Natuurwinkel Hibiscus zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van Natuurwinkel Hibiscus is gevestigd.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via de website www.natuurwinkel-hibiscus.be, gaat de gebruiker er mee akkoord dat Natuurwinkel Hibiscus onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade tengevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotocopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.

www.natuurwinkel-hibiscus.be

Natuurwinkel Hibiscus - Lieve Dejonckheere - BTW N°: BE 0676.342.990

Natuurwinkel Hibiscus © 2012 - 2018 - Alle Rechten Voorbehouden.


Algemene Voorwaarden - Privacybeleid - CookiesBeleid

Natuurwinkel Hibiscus - Bruggestraat 148, B-8870 Ingelmunster - België

Email: info@natuurwinkel-hibiscus.be - BTW n°: BE 0676.342.990

Copyright Natuurwinkel Hibiscus ©2012-2023 - Alle Rechten Voorbehouden - Website by Obass